Executive Board Members

Nabin Narayan Munankarmi
President

 Bhaktapur
 9841585197
 nabin2045@gmail.com

:

Kushal Shrestha
Vice President

 Dhulikhel-7, Kavrepalanchowk
 9841048246
 ksl.stha@gmail.com

:

Samikshya Kandel
Chief Secretary

 Kathmandu
 9860204183
 Samikshyakandel722@gmail.com

:

Dinesh Giri
Joint Secretary

 Tikathali, Lalitpur
 9818121009
 dgiri1773@gmail.com

:

Nabin Bogati
Treasurer

 Kalanki-14, ktm
 +9779849917873
 nabin.bogati20@gmail.com

:

Mahesh Lamsal
Member

 Kirtipur, Kathmandu
 9849051176
 lamsalmahas@gmail.com

:

Binayak Raj Pandey
Member

 Kathmandu
 +9779845850884
 binayakrp@gmail.com

:

Aishwarya Thapa
Member

 Inaruwa, Sunsari
 +9779849078300
 aaishu.thapa01@gmail.com

:

Nisha kiran Shrestha
Member

 Duwakot, Bhaktapur
 9849729959
 Nishakiran555@yahoo.com

: