Executive Board Members

Nabin Narayan Munankarmi
President

 Bhaktapur
 9841585197
 nabin2045@gmail.com

:

Dr. Hari Kumar Shrestha
Vice President

 Nagarjun-13, Syuchatar, Kalanki, Kathmandu
 Cellular: 977-9
 harikumar.hk@gmail.com

:

Raja Ram Gurung
Secretary

 Chhetrapati-17, KTM
 9841469337
 nepaliraza07@gmail.com

:

Somila Kakshapati
Treasurer

 Patan
 9843779642
 kakshapatisomila@gmail.com

:

Prashanna Maharjan
Member

 Kathmandu
 9843136649
 maharjanprashanna@gmail.com

:

Gaurav Gyanwali
Member

 Kalanki, Kathmandu
 9843407423
 ggyanwali@gmail.com

:

Santosh Dahal
Member

 Manamaiju-7, Kathmandu
 9843537181
 dahalsantoz@gmail.com

:

Kapil Dev Khatiwada
Member

 kathmandu
 9841908893
 devzkap@gmail.com

:

Anil Upreti
Member

 Pawoti, Dolakha
 9849664642
 uptnil@gmail.com

:

Samina Thapa
Member

 Kathmandu, Nepal
 977-9843727274
 saminathapa2@gmail.com

:

Ashmita timilsina
Member

 Gothatar
 9841186900
 Aava2065@gmail.com

:

Prakat Neupane
Member

 Lalitpur
 9808975764
 neupaneprakat@gmail.com

: