Executive Board Members

Megh Raj Bhatt
Secretary

 Banasthali, Dhungedhara
 +977-9849120647
 micromega2008@gmail.com

:

Nabin Narayan Munankarmi
Joint Secretary

 Bhaktapur
 9841585197
 nabin2045@gmail.com

:

Sunita Khanal
Treasurer

 Chabahil-7, Kathmandu
 9818346070
 sunitakhanal7@gmail.com

: