Executive Board Members

Nabin Narayan Munankarmi
President

 Bhaktapur
 9841585197
 nabin2045@gmail.com

:

Anil Upreti
Secretary

 Pawoti, Dolakha
 9849664642
 uptnil@gmail.com

:

Samikshya Kandel
Joint Secretary

 Kathmandu
 9860204183
 Samikshyakandel722@gmail.com

:

Ashmita timilsina
Treasurer

 Gothatar
 9841186900
 Aava2065@gmail.com

:

Prakat Neupane
Member

 Lalitpur
 9808975764
 neupaneprakat@gmail.com

:

Bishal Dev Sharma
Member

 Bhaktapur
 9849178890
 bishal.dev.bds@gmail.com

:

Nabin Bogati
Member

 Kalanki-14, ktm
 +9779849917873
 nabin.bogati20@gmail.com

: